Säilytä torjunnassa käytettävät ansat ja kemikaalit erillään elintarvikkeiden käsittely- ja varastotiloista. Pese kätesi huolellisesti näitä tarvikkeita käsiteltyäsi. Huolehdi myös siitä, etteivät kotieläimet ja harmittomat luonnonvaraiset eläimet altistu myrkyille!