Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyvaatimukset

a) Käsittelyvaatimukset

  1. isk​​​ukuumennus (vähintään135 °C, vähintään1 sek.) tai

  2. sterilointi (vähintään115°C, vähintään 20 min. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

  3. pastörointi (vähintään 71,7 °C vähintään15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) + kuivaus tai pH:n lasku alle 6:een vähintään tunnin ajaksi

b) Käsittelyvaatimukset

  1. pas​​törointi (vähintään 71,7 °C vähintään15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

  2. kun kysymyksessä on hera, joka on saatu lämpökäsittelemättömistä maitotuotteista:
    heran on maidon saostumisen jälkeen annettava seistä vähintään 16 tuntia
    ja heran pH on laskettava alle 6:een (ennen toimitusta laitoksesta).

Kaupasta palautetulle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joita käytetään eläinten ruokinnassa, ei vaadita toistamiseen edellä a ja b kohdissa kuvattuja käsittelyjä, jos kyseisten tuotteiden valmistusprosessi on sisältänyt vastaavan käsittelyn.