​​Antibioottimaito

Antibioottimaito on ongelmajätettä, joka tulisi johdattaa liete- tai virtsasäiliöihin ja siitä edelleen maalevitykseen.