​​​Hera

Juustonvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä heralla on korkea biologinen hapenkulutusarvo. Yhden heralitran hapenkulutus vastaa keskimäärin yhden ihmisen päivän aikana tuottaman jäteveden hapenkulutusta. Siten menneinä vuosikymmeninä käytettyä menetelmää laskea hera ympäristöön johonkin tiettyyn paikkaan ei voida ympäristön näkökannalta enää tehdä. Perinteisesti heraa on syötetty sioille, mutta läheskään aina se ei ole mahdollista. Sikoja kasvattavat maidonjalostajat ovat harvassa.

Heraa voidaan antaa omille elintarviketuotantoeläimille rehuksi, kun se syntynyt lämpökäsitellystä maidosta valmistetun juuston yhteydessä. Heran korkea laktoosi- ja suolapitoisuus asettaa märehtijöiden ruuansulatuksen kannalta rajoitteet heran käytölle rehun lähteenä ja suolapitoista esim. leipäjuustonvalmistuksen heraa ei suositella annettavaksi suuria määriä eläinten rehuna. Korkea laktoosipitoisuus lisää pötsimikrobien haihtuvien rasvahappojen tuotantoa ja sitä kautta pötsin pH:n vaihtelut muodostuvat suuriksi aiheuttaen haittaa pötsin pieneliötoiminnalle ja siten eläimen tuotantokyvylle ja hyvinvoinnille. Laktoosipitoisuuden alentamiseen auttaa jossain määrin heran hapattaminen, mutta täydelliseen laktoosin käyttämiseen tarvitaan heran välineutralointia, laktoosin käymisen jatkumisen turvaamiseksi ja siten laktoosipitoisuuden alentamiseksi.

Heraa voidaan käyttää myös lannoitteena pintalevityksenä sulan maan aikaan esim. lietelannan levityksen yhteydessä. Mikäli heraa levitetään ainoastaan herana, tulee heran levittämistä samalle lohkolle liian usein välttää maan happamoitumisen estämiseksi. Mikäli hera varastoidaan kylmänä suoraan juustonvalmistuksesta, vähentää se myös heran maan happamoitumisvaikutusta.

Mikäli juustola on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon, voidaan hera laskea myös kunnan puhdistamolle. Tämä vaatii kuitenkin sopimusta toimijan ja kunnan välille, jossa heramäärät ja ajankodat ovat määritelty.

Varteen otettava vaihtoehto on myös erilaisten heratuotteiden valmistus, joista herajuomat ja -juustot ovat muutamia mahdollisuuksia.