​​Ternimaito

Poikimisen jälkeen 3-5 päivän ajan lypsettävää ternimaitoa saa toimittaa suoraan tilalta toiselle tilalle märehtijöiden ruokintaan. Se edellyttää kuitenkin, että ettei luovuttamisesta aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Muuten maidon toimittaminen tilalta suoraan toiselle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan on kiellettyä, ellei maitoa myyvä tai luovuttava tila ole rekisteröitynyt rehualan toimija eikä tilaa ole hyväksytty elintarvikehuoneistoksi. Ternimaidon luovuttamista koskeva poikkeus on annettu MMMa 585/2012. Jos ternimaitoa luovutetaan tai vastaanotetaan, tulee se merkitä rehukirjanpitoon.