Hygienia-alueet​​

Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitoksen tilojen ja pintojen luokittelu hygieniavaatimuksen mukaan helpottaa erityisesti puhdistusmenetelmän ja pesu- ja desinfiointiaineiden valintaa, puhdistusjärjestyksen ja puhdistustiheyden suunnittelemista sekä puhtauden tarkkailusuunnitelman laatimista. Jokaiseen hygienia-alueeseen ja sen puhdistusohjelmaan kuuluvat myös alueella käytettävät laitteet, työvälineet, astiat, ja puhdistusvälineet. Liikuteltavia astioita tai laitteita ei saa tuoda alemman hygienian alueelta korkeamman hygienian alueelle ilman huolellista pesua. Eri hygienia-alueet voidaan merkitä laitoksen pohjapiirustukseen ja huonetiloihin esimerkiksi laitoskohtaisilla värikoodeilla. Värikoodausta suositellaan käytettäväksi myös alueella käytettävien välineiden, laitteiden, astioiden ja puhdistusvälineiden merkitsemiseen.

Laitoksen tilat voidaan jakaa hygienia-alueisiin seuraavasti

Korkean hygienian alue: Alueella käsitellään tai säilytetään suojaamattomia tuotteita, jotka on tarkoitettu syötäväksi kuumentamatta. Tällaisten tuotteiden käsittelyltä edellytetään korkeaa työskentelyhygieniaa ja hygieenistä työjärjestystä. Korkean hygienian alueella on korkein puhtausvaatimus. Tällaisia tiloja ovat maitovalmisteiden valmistus- ja pakkaustilat.

Hyvän hygienian alue: Tilat, joissa käsitellään tai säilytetään suojaamattomia raaka-aineita. Tilalla on korkea puhtausvaatimus ja työntekijöiltä edellytetään hyvää työskentelyhygieniaa.

Neutraalin hygienian alue: Alueella käsitellään tai säilytetään pakattuja tai muuten suojattuja raaka-aineita tai tuotteita. Ryhmään kuuluvat mm. lähtevien tuotteiden varasto ja lähettämö. Toimistot, sosiaalitilat, pakkaustarvikevarasto ja pesuainevarasto kuuluvat myös neutraalin hygienian alueeseen. 

Ns. likainen alue: Tiloihin kuuluvat mm. jätehuoneet ja eräät tekniset tilat.