​​​​​​​​​Elinta​​​rvikehuoneisto (ilmoitettu elintarvi​​kehuoneisto)

Ilmoitetun elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset ovat kevyemmät kuin hyväksytyn elintarvikehuoneiston eli laitoksen vaatimukset. Ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa voidaan tehdä jalostamattomien eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä jos toiminta on paikallista ja pienimuotoista.  Ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa voidaan siis tehdä pienimuotoista maidonjalostusta, jos samalla harjoitetaan vähittäismyyntiä. Valmistukselle ei tällöin ole asetettu enimmäismäärää.


 

​Paikallisuus ja pienimuotoisuus (eli vähäriskinen toiminta) määritellään seuraavasti (asetuksessa 1258/2011 Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista)

  • Jos toimija harjoittaa vähittäismyyntiä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa (tai myyntiautosta tai torilta), voi hän toimittaa tuotteitaan myös muihin paikallisiin vähittäiskauppoihin myytäväksi.  Toiseen vähittäiskauppaan voi toimittaa joko 30 % luovutettavista elintarvikkeista tai 1000 kg vuodessa.

  • Paikallisuus = maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä tapahtuvaa toimittamista. Maakuntarajat eivät ole ehdottomia, vaan toimintaa voidaan harjoittaa myös maa-kuntarajan yli, jos toiminta tapahtuu rajan läheisyydessä. Tällainen rajan ylittävä toi-minta ei kuitenkaan voi ulottua kauemmas kuin maakunnan sisällä tapahtuva toiminta voisi ulottua. Tällöin toimitusetäisyys on suunnilleen ympyrä, jonka säde on yhtä pitkä kuin etäisyys oman maakunnan kaukaisimpaan paikkaan. Nykyiset maakunnat on määritelty Valtioneuvoston päätöksessä maakunnista 799/2009.

Elintarvikehuoneistoa ei tarvitse hyväksyttää elintarvikeviranomaisilla ennen toiminnan aloittamista, toiminnalle kohdistetaan kevyempää vaatimustasoa ja valvontaa. Ilmoitus elintarvikehuoneistosta on tehtävä vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ensimmäinen tarkastus tehdään, kun toiminta on käynnistynyt.

V​​iranomaisilmoitukset​

Elintarvike​huoneistovaatimukset

Käsittely- ja myyntitilan tulee täyttää elintarvikehuoneistovaatimukset ja niiden tulee olla ensisijaisesti erillisiä tiloja.   Neuvottele rakenteista ja varustuksesta paikallisviranomaisen kanssa. 

Voit sijoittaa käsittely- ja myyntitilan myös samaan huonetilaan, mutta ne on erotettava siten, että asiakkaat eivät pääse käsittelytilaan. Jos myynti- ja käsittelytila ovat samassa huonetilassa, tulee asiakkaiden käyttämässä sisäänkäynnissä olla tuulikaappi. Jos myynti- ja käsittelytila ovat erilliset, ei tuulikaappia tarvita. 

Katso vaatimukset kohdasta ”Elintarvikehuoneistojen rakenteellisia vaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä”. 

​​​

Elintarvikkeen valmistustila

Rakenteet ja pinnat

Valaistus ja ilmanvaihto

Siivousvälinetila

Käymälät

Käsienpesu

Varmista että käsittelytilassa on käsien pesumahdollisuus, jossa on juokseva kylmä ja kuuma vesi, nestesaippuaa, kertakäyttöisiä pyyhkeitä käsien kuivaamiseen ja kannellinen roska-astia. Käsienpesupaikan hanan tulee olla kosketusvapaa eli ns. valokennohana. Lisäksi tulee olla erillinen vesipiste ja pesuallas välineiden ja astioiden pesemistä varten. 

Työntekijöiden sosiaalitilat

Jätteet

Piha-alue

Elintarvikehuoneistojen rakenteellisia vaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä

​Elintarvikeh​uoneistojen laitteille asetettuja vaatimuksia