​​​Käsin valmistettujen maitotuotteiden kuljetus HACCP eli vaara​​-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa​

 Työvaihe

Uhka / Vaara

Kansallinen hyvä toimintatapa 

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

​Maidon siirto säiliöön ja  kuljetus 

​Raaka-aineen saastuminen ympäristöperäisillä mikrobeilla likaisilta pinnoilta tai puutteellisesta  hygieniasta käsittelyn aikana johtuen.   

Kuljettajan tekemä vastaanottotarkastus: maidon lämpötila (< 6oC), haju, ulkonäkö 

 

Maidon lämpötila voi olla korkeampi, jos maito jalostetaan heti lypsyn jälkeen tai 4 h:n sisällä laitokseen saapumisesta tai jos toimivaltainen viranomainen sallii korkeamman lämpötilan tietyn meijerituotteen valmistukseen liittyvien teknisten syiden vuoksi.

Jos maito ostetaan ulkopuolelta:

Kuljettajan dokumentit tilasäiliömaidon tarkastuksesta: aistinvarainen arvio, lämpötila

Välitön korjaava toimenpide:

 • älä ota ​​​vastaan lämmennyttä raakamaitoa

 • älä ota vastaan  raakamaitoa, jos siinä on virhehaju tai –maku

 

Seuraavat korjaavat toimenpiteet:

 • yhte​​​ydenotto maidon toimittajaan, reklamointi ja toimintatapojen parantaminen

Maidon siirto toimijalle 

 

Vastaanotettavan maidon laadunvarmistus

Maidon hygieenisen laadun vaarantuminen 

​Katso Maidon jalostuskelpoisuus: raakamaidon laadunvarmistus laitoksessa

​Toimijan omavalvonta maidon vastaanotossa määrittää raaka-aineen jalostuskelpoisuuden turvaamisen

​Maitotuotteiden lastaus

​Tuotteen saastuminen käsittelyn aikana likaisilta pinnoilta tai puutteellisesta  hygieniasta johtuen.

Liian korkea lämpötila (kts. suositellut lämpötilarajat). Tietyille tuotteille lastauslämpötilat kriittisempiä mikäli lastauksen kesto pitkittyy

 • ​​​​Säilytä suojaamattomat elintarvikkeet suojassa pestävissä ja puhdistettavissa kuljetussäiliössä.

 • Vältä maitotuotteiden joutumista kosketuksiin muiden tuotteiden kuten kala, munan, siipikarjan jne. kanssa

 • Katso Hygienia

Suorita lastaus nopeasti

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 • uudelleen käsittely tai piden​netty kypsytysaika tuotteesta riippuen

 

 

 

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 • uudellee​​n käsittely tuotteesta riippuen

​Kuljetus​​​

​Liian korkea lämpötila (kts. suositellut lämpötilarajat). Tietyissä tuotteissa haitallisten bakteereiden kasvu mahdollinen lämpötilan noustessa kuljetuksen aikana. ​

 • ​​​​Pidä kullekin tuotteelle sen tavoitelämpötila kuljetuksen aikana

 • Pidä puhdas kuljetusvälineistö hyvässä kunnossa

​Lämpötila- ja puhtausvalvonta

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 • uu​delleen käsittely tuotteesta riippuen

 

Pitkän ajan korjaavat toimenpiteet:

 • oikea lä​​mpötila

​Purku​

Liian korkea lämpötila kuljetustiloissa tai tuotteessa (kts. suositellut lämpötilarajat) mahdollistaa haitallisten mikrobien kasvun tuotteessa.

 

 


Saastuminen tuotteiden välillä

 • pura kuorma mahdollisimman nopeasti
 • kun kyseessä useampi purkupaikka à käytä mahdollisuuksien mukaan jokaista purkupaikkaa kohden omaa kuljetussäiliötä/till siten, että tavoitelämpötila toteutuu kullekin tuotteelle.

 

 • Suojaamatto​​mien maitotuotteiden ei tule joutua kosketuksiin toisten maitotuotteiden eikä muiden elintarvikkeiden kanssa kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Lämpötilavalvonta

 

 

 

 

 

 

 

Visuaalinen valvonta

Välittömät korjaavat toimenpiteet:
 • uudellee​n käsittely tuotteesta riippuen

 

  

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 • säily​​​tyksen ja varastoinnin uudelleenorganisointi

Käsin-valmistettujen-maitotuotteiden-kuljetus_HACCP.pdf