​​Kuvaus alihankinna​​sta

Jos tuotteita valmistutetaan toisella yrityksellä, tämä yleensä kuuluu myös itse luomuvalvontaan ja -rekisteriin. Rahtityön tekijältä tai alihankkijalta on pyydettävä kirjallinen sitoumus luomuvalvonnasta. Valmistava yritys hoitaa itse tarkkailun ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä lähettää vuosittain asiakirjaselvityksen valvontaan kuulumisesta. Valmistuttajan eli päämiehen on ilmoitettava omalle valvontaviranomaiselle luettelo alihankkijoista ja kuvaus niiden toiminnasta sekä tiedot alihankkijoita valvovista laitoksista. Tuotteiden jäljitettävyys on pystyttävä toteamaan kirjanpidosta.
On kuitenkin mahdollista valmistuttaa tuotteita toisella yrityksellä niin, että toisen yrityksen tuotanto kuuluu valmistuttajan valvontaan, jolloin valmistuttaja on vastuullinen myös valmistajan tuotannon lainmukaisuudesta. Jos valmistuttaminen on pienimuotoista tai satunnaista, tämä saattaa olla toimiva ratkaisu. Tällöin on huomioitava, että valmistuttajan valvontakäynti on voitava suorittaa valmistajan tiloissa, vaikka valmistaja ei kuulukaan valvontarekisteriin. Tällöin 

Päämies

  • ilmoittaa rahti- tai alihankintatyöstä valvontaviranomaiselle

  • pyytää alihankkijalta sitoumuksen luomuvalvonnan suorittamisesta alihankkijan toimipaikassa

  • vastaa luomuvalvonnalle toiminnon suorittamisesta säännösten mukaisesti ja kirjanpidosta yksikkötasolla sekä huolehtii valvontakäynnin kustannuksista

  • antaa tarvittaessa sitoumuksen omasta ja alihankkijan puolesta tietojenvaihdolle  valvontaviranomaisten kesken koskien tehdyn tarkistuskäynnin tulosta

  • laatii ja päivittää luomusuunnitelman myös alihankkijan osalta.​

A​lihankkija

  • Antaa sitoumuksensa luomuvalvonnan suorittamiseen,

  • mutta tarvitsee liittyä luomuvalvontaan vain jos tuottaa, valmistaa, varastoi tai tuo luomutuotteita omissa nimissään.

Luomutuotteita voi myös valmistuttaa ulkomailla EU:ssa tai kolmansissa maissa. Pakkausmerkintöihin tulee sen valvontaviranomaisen tunnusnumero, joka vastaa siihen toimijaan kohdistuvista tarkastuksista, joka on toteuttanut viimeisimmän tuotanto- tai valmistustoimenpiteen.

Alihankintasopimusmalli.pdf