​​Luomumaidonjalostusta koskeva luomul​ai​​nsääd​än​tö

​Neuvoston asetus (EY) 834/2007

Komission asetus (EY) 889/2008

Komission asetus (EY) 271/2010

Komission asetus (EY) 1235/2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008