​​​​Lisäaineet luo​nnon yhdist​​eitä

Lisäaineiden käyttö ei ole luomussa täysin kiellettyä, mutta sallittuja aineita on vähän tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Luomuelintarvikkeen valmistuksessa saadaan käyttää yhteensä 47 lisäainetta. Ero on huomattava tavanomaiseen tuotantoon ja jalostukseen verrattuna, jossa pelkästään sallittuja väriaineita on saman verran. Pääsääntönä voidaan pitää, että luomuelintarvikkeen lisäaineena käytetään luonnossa esiintyviä yhdisteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sitruunahappo ja omenahappo tai pektiini ja guarkumi.

Myös valmistuksen apuaineiden käyttö on säännelty, vaikka näitä aineita ei päädy lopulliseen elintarvikkeeseen. 

​Sallitut lisä- ja valmistuksen apuaineet on listattu komission asetuksen 889/2008 liitteessä VIII​. Sallitut lisäaineet luetellaan liitteen jaksossa A ja apuaineet jaksossa B.


​​