​Luomumaidonjal​​ostuksen omavalvonta eli Luomumaidonjalostusta koskeva luomusuunnittelma 

Jokaisen toimijan tulee tehdä luomusuunnitelma ennen toiminnan aloittamista ja valvontaan liittymistä. Luomusuunnitelmassa toimija kuvaa, mitä luomutoimintaa yrityksellä on, missä toimintaa harjoitetaan ja miten yritys käytännön toimenpitein varmistaa luomusäädösten noudattamisen tuotannon, valmistuksen ja jakelun eri vaiheissa.

 • Luomusuunnitelmasta tulee löytyä kuvaukset

 • ​​​​​​​​​​toiminnas​​​​ta (​mitä tehdään ja kenelle) ​

 • erilläänpidosta (j​os samoissa tiloissa käsitellään myös tavanom​​aisesti tuotettuja tuotteita)

 • Rinnakkaistuotannossa korostuu erilläänpito:

  • ​​​​suoritettava toiminnot yhtenäisenä jaksona, kokonaisina erinä, ajallisesti tai paikallisesti erillään vastaavista muille kuin luonnonmukaisille tuotteille suoritettavista toiminnoista

  • varastoitava luonnonmukaiset tuotteet ennen toimintojen suorittamista ja niiden suorittamisen jälkeen eri paikkaan tai eri aikoina kuin muut tuotteet

  • ilmoitettava tuotteista valvontaviranomaiselle tai -laitokselle ja pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa kaikista toiminnoista ja jalostetuista määristä

  • toteutettava tarvittavat toimenpiteet erien tunnistamiseksi sekä sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden kanssa

  • ​suoritettava luonnonmukaisia tuotteita koskevat toiminnot vasta tuotantovälineiden puhdistuksen jälkeen. (Eviran Ohje: Luomuelintarvikkeet)​

 • ​kirjanpidosta ja taseesta​​

 • tuotteiden koostumuksesta 

 • pakkausmerkinnöistä 

 • kuljetusjärjestelyistä 

 • mahdollisista alihankinnoista

 • puhdistustoimista (jos toiminnassa on myös tavanomaisia elintarvikkeita) 

 • asiakirjoihin tulevista merkinnöistä

Luomusuunnitelmaa tulee päivittää ja tehdä siihen tarvittavat muutokset ja korjaukset aina kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi uusi tuote tulee valikoimiin, tuotteen koostumus muuttuu tai tuote poistuu valikoimista.
Vuosittaisella tarkastuksella tarkastetaan kuinka hyvin suunnitelma vastaa toimintaa ja kuinka hyvin suunnitelmaa on noudatettu.

Luomusuunnitelma Jennin Kotijäätelö ja Juustola Oy.pdf