​​​​​​Pakkausmerkinnät - luom​​​uviit​taukset

Luomutuotteita koskevat samat pakolliset pakkausmerkintävaatimukset kuin tavanomaisiakin tuotteita.  Lisäksi tulee huomioida vuoden 2011 lopussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille eli ns. kuluttajainformaatioasetus. Uuden asetuksen myötä tulee lähtökohtaisesti mm. ravintoarvojen ilmoittaminen pakolliseksi jalostetuissa elintarvikkeissa.
Euroopan Unionissa tuotetuissa valmiiksi pakatuissa luomutuotteissa on pakollisena merkintänä Unionin luomutunnus eli Eurolehti-merkki.
Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan kuluttajille ja suurtalouksille toimitettavaa elintarvikepakkausta, jonka sisältöä ei pakkausta avaamatta tai vaihtamatta voi muuttaa. Muut pakolliset merkinnät ovat valvontaviranomaisen tunnusnumero sekä ilmaisu, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. 

Suomessa käytössä olevat valvontaviranomaisen tunnusnumerot ovat:

FI-EKO-101 Uudenmaan ELY-keskus

FI-EKO-102 Varsinais-Suomen ELY-keskus

FI-EKO-103 Satakunnan ELY-keskus

FI-EKO-104 Hämeen ELY-keskus

FI-EKO-105 Pirkanmaan ELY-keskus

FI-EKO-106 Kaakkois-Suomen ELY-keskus

FI-EKO-107 Etelä-Savon ELY-keskus

FI-EKO-108 Pohjois-Savon ELY-keskus

FI-EKO-109 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

FI-EKO-110 Keski-Suomen ELY-keskus

FI-EKO-111 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

FI-EKO-112 Pohjanmaan ELY-keskus

FI-EKO-113 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

FI-EKO-114 Kainuun ELY-keskus

FI-EKO-115 Lapin ELY-keskus

FI-EKO-201 Evira (luomuelintarvikkeet)

FI-EKO-301 Valvira (luomualkoholit)

FI-EKO-401 Ahvenanmaan 

EU:n luomutunnus on pakollinen kaikissa EU:n alueella pakatuissa luomutuotteissa, kolmansista maista tuoduissa tuotteissa sen käyttö on vapaaehtoista. 
Pakkausmerkintöihin tulee sen tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen tunnusnumero, joka vastaa siihen toimijaan kohdistuvista tarkastuksista, joka on toteuttanut viimeisimmän tuotanto- tai valmistustoimenpiteen. (Neuvoston asetus 834/2007 art. 24)

Luomutuotteiden alkuperä voidaan ilmaista usealla eri tavalla:

Tuotettu EU:ssaKaikki luomutuotteet on tuotettu EU:n alueella
Tuotettu EU:ssa – SuomiKaikki luomutuott​eeton tuotettu Suomessa
Tuotettu Suomessa
Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella​Osa luomuaineosista on tuotettu EU:n ulkopuolella ja osa EU:n alueella (ilmoitusraja on 2 %  kuten tavanomaisissakin tuotteissa. esim. luomusokeri tulee aina EU:n ulkopuolelta)

Luomutuotteeksi saa merkitä vain luomuvalvontaan kuuluvassa tuotannossa tuotettuja tuotteita. Merkintärajoite koskee myös muita luomuun viittaavia sanoja kuten eko, orgaaninen ja bio. Ainesosaluettelossa on aina ilmoitettava, mitkä ainesosat ovat luomua. Luomuainesosat voidaan merkitä esimerkiksi:

1) jokaisen luomuainesoasan k​​​ohdalle kirjoitetaan sana luomu, esimerkiksi

 luomuvoita, luomusokeria, luomumaitoa jne…

2) tilan säästämiseksi voi luomuainesosien kohdalle laittaa tähden ja loppuun selityksen, että tähdellä merkityt ovat luomu, esimerkiksi

vehnäjauhot*, voi*, kananmunat*, suola           *luomuraaka-aine

 Mallipakkauksia


luomulehtimerkki.jpg
EU:n luomutunnuksen korkeuden on oltava vähintään 9 mm ja leveyden vähintään 13,5 mm; korkeuden ja leveyden suhteen on aina oltava 1:1,5. Hyvin pienissä pakkauksissa vähimmäiskoko voi poikkeuksellisesti olla 6 x 9 mm.​

Muut luomume​​​rkit

Tuotteissa voidaan käyttää myös muita luomumerkkejä mutta toimijan pitää varmistaa merkin omistajalta tai haltijalta käytön edellytykset. Suomalainen Aurinko-merkin käyttö on edelleen sallittua EU:n luomumerkin rinnalla mutta käyttöoikeus tulee hakea Eviralta.
Aurinkomerkki.jpg

Muiden merkkien käyttöä, esimerkiksi Luomuliiton Leppäkerttu tai Demeter-merkin käyttöoikeus tulee hakea ao. taholta.

demeter.jpg
Demeter on biodynaamisen tuotannon sertifiointimerkki, jonka juuret yltävät 1920-luvulle. Suomessa merkkiä edustaa Biodynaaminen yhdistys.

luomu.jpg  luomu-ls.png

Leppäkerttu on Luomuliiton merkki, jolla voidaan tuoda paremmin esiin myös luomutuotteen paikallisuus.