​Puhdistustoimenpiteistä ja tuho​​laistorjunnasta

Puhdistustoimenpiteiden tavoitteena on, että puhdistus hoidetaan tehokkaasti ja riittävällä tarkkuudella niin että

a) sekoittuminen tavanomaiseen vältetään

b) kontaminaatio luomussa kielletyillä aineilla vältetään.


On huomioitava, että luomuelintarvikkeet eivät myöskään kontaminoidu aineista, joita käytetään puhdistukseen ja desifiointiin tuotantolaitoksessa. Erityisesti on varottava, että tuotteet eivät kontaminoidu luomussa kielletyillä aineilla. (Komission asetus 889/2008 3 luku, artikla 26, kohta 4.)

Luomuasetus ei määrittele, mitä pesu- tai puhdistusaineita meijereissä ja valmistuslaitoksissa saadaan käyttää eli kaikki ne puhdistusaineet ja – menetelmät, jotka on sallittu muutenkin elintarvikkeiden jalostuksessa, on sallittuja luomussakin.