​​​​Valmistusta säädellään EU:​n asetuksilla

Luomuelintarvikkeiden valmistuksen tarkempi lainsäädännöllinen perusta on kirjattu kahteen EU:n asetukseen:

  • Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007

  • Euroopan komission asetus (EY) N:o 889/2008

​Suomessa luomuelintarvikkeen valmistuksessa noudatetaan Euroopan Unionin asetuksia eikä meillä ole luomutuotteisiin liittyviä erityisiä kansallisia standardeja kuten monissa muissa jäsenmaissa. Noudattamalla EU:n asetuksia taataan, että valmistuksessa käytetty teknologia ja valmistustapa sekä lisäaineet ja valmistuksen apuaineet vastaavat yhteisön alueella määritellyn luomun periaatteita.