Yleistä luomutuotteiden jalost​u​​ksesta

Luomutuotteiden valmistuksessa noudatetaan samoja elintarvikesäädöksiä kuin tavanomaistenkin tuotteiden, esimerkiksi luomumaitoa kuten tavanomaistakin maitoa voidaan myydä suoraan tilalta kuluttajan omaan astiaan. Elintarviketeollisuuden raaka-aineena käyttämälle talousvedelle ei ole luomussa erityisvaatimuksia. Siten esimerkiksi luomumehun valmistus tai luomumaitojauheen valmistaminen maidoksi on mahdollista talousveden laatuvaatimukset täyttävällä vedellä. 
Luomutuotteiden on oltava mikrobiologisesti turvallisia, minkä vuoksi säilöntäaineiden käytöstä on mahdollista luopua vain steriloiduissa säilykkeissä tai aseptiseen pakkaamiseen liitetyllä steriiliprosessilla. Varsinaisten säilöntäaineiden käyttö on yleisesti kiellettyä luomutuotteissa.
Luomutuotteiden jatkojalostuksen säännöissä on varsin vähän rajoitteita verrattuna maataloustuotantoon. Jalostuksessa tulee kuitenkin noudattaa luomutuotannossa määriteltyjä periaatteita. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007  määritellään tuotannon yleiset periaatteet (II osasto artikla 4) ja erityisesti jalostettujen tuotteiden tuotannon periaatteet (II osasto artikla 6).

Luomutuotannon yleisenä periaatteena on luonnon ekologisten järjestelmien biologisten prosessien hyödyntäminen kestävällä tavalla, johon kuuluu ulkopuolisten tuotantopanosten minimoiminen ja pitäminen mahdollisimman luonnollisina. Synteettisten tuotantopanosten käyttö rajoitetaan tiukasti poikkeustapauksiin.