​Luomumaitojalosteiden kuljetu​​kset ja saateasiakirjat

Luomutuotannon säännöistä tuleva erilläänpidon vaatimus edellyttää kuljetuksilta erityistoimenpiteitä. Kuljetusastiat ja materiaalit eivät saa myöskään olla kontaminaation lähde luomutuotteessa kielletyille aineille. Kuljetettaessa samoilla välineillä myös tavanomaisia tuotteita on kuljetusastiat puhdistettava huolellisesti, jotta luomun joukkoon ei pääse tavanomaista tuotetta tai ettei kuljetusvälineeseen ole jäänyt luomussa kiellettyjen aineiden jäämiä tavanomaisista tuotteista. 
Maidon keruuautot pestään huolellisesti jokaisen keruu ja purun jälkeen, joten sekaantumisen vaaraa tavanomaisen ja luomun välillä ei synny.

Kuljetuksista on pidettävä kirjaa, josta ilmenee keräyspäivät, -tunnit, -reitit ja vastaanottopäivät ja -ajat. Suomessa luomumaito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Jokaisen erän mukana seuraa saateasiakirja, DME-nauha, josta luomumaito voidaan jäljittää tiloille saakka.  

Valmiiden tuotteiden mukana on myös aina oltava saateasiakirja, josta ilmenee: 

toimijan tiedot (kuljettaja ja myyjä)

tuotteen nimi

viittaus luomutuotantoon

tarkkailulaitoksen tunnus ja 

mahdollisesti erätunnus ( viranomaisen kanssa sovitun merkintäjärjestelmän mukainen ja yhdistettävissä vaadittuun kirjanpitoon)

Saateasiakirja voi olla lähetyslista, rahtikirja tai lasku – asetus määrittelee vain asiat, jotka siinä tulee olla.

Luomutuotteiden varastoinnissa on huomioitava, että rinnakkaistuotannossa luomutuotteet on pidettävä selkeästi erillään tavanomaisista tuotteista. Niille järjestetään selvästi merkityt omat erilliset paikkansa varastossa tai varastointiastiat ovat selkeästi eroteltu esimerkiksi värikoodilla. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lastaus- ja purkukäytäntöihin. Myös kuljettimet tai siirtovälineet voivat olla kontaminaation tai sekoittumisen lähteitä. Meijereissä tuotteiden siirrot tehdään usein vedellä ja esimerkiksi vastaanotto tankkien osalta on katsottu, että vesihuuhtelu on riittävän tehokas puhdistustoimenpide luomumaidon ja tavanomaisen maidon käsittelyn välillä eli happo-emäs pesuja ei tarvitse tehdä jokaisen erän jälkeen.