​​​Säteilytyskielto – ionisoiva säteily on kiel​​letty

Luomutuotteiden tuotannossa ei myöskään saa käyttää ionisoivaa säteilytystä ((EY) N:o 834/2007 art.10). On varmistuttava, että luomutuotteissa käytetyt sallitut tavanomaiset tuotteetkaan eivät ole säteilytettyjä. Tavarantoimittajalta pyydetään merkintä tuotespesifikaattiin tai erillinen vakuutus.
Neuvoston direktiivin No: 96/29/Euratom-mukaan ionisoivaksi säteilyksi luetaan sähkömagneettinen säteily enintään 100 nm aallonpituudella tai vähintään 3 x 1015 Hz taajuudella tapahtuva energian siirto. Alle 100 nm aallonpituista säteilytystä käytetään säilyvyyden varmistamiseen esimerkiksi mausteilla.

Huomioitavaa; 

Meijereissä veden desinfiointiin käytetty ultraviolettisäteily on sallittua, koska desinfiointiin käytetään UVC-säteilyä, jonka aallonpituus on 100–280 nm eli se ylittää tuon kielletyn säteilytyksen maksimiraja-arvon.