Sallittu ja kielletty teknologia luo​​muelintarvikkeiden jalostuksessa

Asetuksessa mainitaan jalostuksen periaatteena elintarvikkeiden huolellinen jalostaminen (careful processing), mieluiten käyttämällä biologisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä (N:o 834/2007 II osasto, artkla 6 d) kohta). Ei ole kuitenkaan olemassa selkeää määrittelyä siitä, mitä huolellinen jalostaminen tarkoittaa tai mitkä olisivat tarkemmat luomujatkojalostuksen tavoitteet ja suuntaviivat, jotka olisivat yhteneväisiä luomumaataloustuotannon kanssa.  Se on myös kytköksissä elintarvikealalla tunnetumpaan vähäiseen jatkojalostukseen ja perinteiset tavat jalostaa maitoa sopivat myös luomumaidon jalostukseen. 

Valmistettaessa luomuraaka-aineista elintarvikkeita on pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän muokkaavia käsittelymenetelmiä – ns. minimal processing –periaate. Tällaisia ovat esimerkiksi painovoiman, tyhjön tai paineilman käyttö nesteiden siirrossa keskipakopumppauksen sijaan ja putkistojen suunnittelu vähän muokkaaviksi esimerkiksi maidon käsittelyssä. Suositeltavia pumppuja ovat mm. nesterengaspumput. On myös pyrittävä käyttämään mahdollisimman nopeita ja tehokkaita kuumennusmenetelmiä pastöroinnissa, esimerkiksi levylämmönvaihdinta, sekä nopeita jäähdytysmenetelmiä pakastuksessa vitamiinien ja muiden tappioiden vähentämiseksi. Samoin ilman hapen sekoittumista on syytä välttää väri- ja makuvirheiden välttämiseksi.