​Asiakkaan näkökulmasta​

Miksi joku tuote menee kaupaksi ja toinen ei? Ihmiset ostavat tuotteita ja tavaroita, joiden laadun he kokevat vastaavan omaa käsitystään hyvästä laadusta. Ostopäätökseen vaikuttavat laadun lisäksi monet muutkin tekijät, kuten tuotteen ulkonäkö, lähiruoka, ehkä tuotemerkki, yrityksen maine jne. Myös myyjän ammattitaidolla on tärkeä merkitys. Näiden ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi tuotteen hinnalla on tärkeä merkitys. Pienyritys pystyy harvemmin kilpailemaan asiakkaista hinnalla. Asiakas on kuitenkin valmis hyväksymään korkeamman tuotteen hinnan, mikäli valmistajan toiminta ja tuotteet vastaavat asiakkaan/markkinoiden käsitystä kestävästä kehityksestä. Tuotantomenetelmien on siten oltava läpinäkyviä ja mielellään mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia ja saasteettomia. Ekokilpailukyky on noussut menestystekijöiden joukkoon. Markkinat eli tuotteiden ostajat (kauppa ja ammattikeittiöt) ja kuluttajat eivät enää halua hyväksyä luontoa kuormittavia tuotteita.  Asiakkaan voi olla vaikea vertailla yritysten ympäristövaikutuksia. Siksi toimijoiden kannattaa tuoda ympäristöosaamisensa tuotteiden myynnissä ja tarjoilussa esille.

Ympäristömyönteisiä tuotteita valmistava yritys on parempi kuin kilpailijansa. Jos toimija ei ota tätä asiaa huomioon, kilpailijat tekevät sen.