​Jätteet elintarvikkeita valmistettaessa​

Mitä on jäte?

Jätetyypit

Etusijajärjestys

Tuotteen valmistajan, markkinoille saattajan ja jakelijan huolehtimisvelvollisuudet syntyneestä jätteestä

Elintarviketuotannon jätteiden käsittely

Jätehuollon järjestäminen