Mitä on ympäristöajattelu?

Ympäristöajattelu lähtee siitä perusajatuksesta, että tuotteiden valmistukseen käytetään mahdollisimman vähän raaka-ainetta ja energiaa yhtä tuotetta kohti (luonnonvarojen kestävä käyttö). Tuote on suunniteltu siten, että sen käyttö ja jätteenkäsittely aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Tuotteen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet on tuotettu mahdollisimman lähellä kulutusaluetta, jolloin myös lähiruoka-ajattelun tunnuspiirteet täyttyvät ja siten myös logistiset kustannukset laskevat energian tarpeen vähenemisen kautta ja ympäristöhaitat ovat pienemmät. Pakkausmateriaalia tulisi olla mahdollisimman vähän ja materiaalin tulisi olla kierrätettävää. Pakkausten vähentäminen ehkäisee jätteiden syntymistä ja siten jätekuormitusta.

Tuotteen eettisyys on myös tärkeä osa ympäristöystävällistä tuotetta. Ympäristötietoinen yrittäjä toteuttaa elinkaariajattelua. Se ottaa huomioon, että tuote vaikuttaa ympäristöön koko tuotantohistoriansa ajan raaka-aineiden hankinnasta jätteiden käsittelyyn. Ympäristöä kunnioittava yritys hoitaa ympäristöasiansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kun toimijalla on ympäristöosaamista ja hän liittää sen osaksi liikeideaa, tämä näkyy yrityksen kaikkea toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.​