Vahingon sattuessa

​Saastuttaja maksaa ensisijaisesti esimerkiksi saastuneen maaperän puhdistamisen. Jos saastuttamisen aiheuttajaa ei enää ole olemassa, valtio tai kunta eli veronmaksajat maksavat alueen puhdistuksen.

Maaperään joutuneita haitallisia aineita löytyy joskus vanhoilla teollisuusalueilta, jotka halutaan muuttaa asuntoalueiksi. Perinteisesti saastunut maa-aines on kuljetettu kaatopaikalle, mutta uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Maamassat eristetään ympäristöstä vettä huonosti läpäisevillä rakenteilla tai haitalliset aineet sidotaan liukenemattomaan muotoon. Maa "betonoidaan". Ongelmajätelaitos käsittelee myös saastunutta maa-ainesta.

Ekokemin ongelmajätelaitos Riihimäellä seuraa ympäristön tilaa ja muutoksia jatkuvin seurantatutkimuksin. Kun tehdas perustettiin, alueen ympäristön tila tutkittiin. Nykyisten tutkimusten tuloksia verrataan alkuperäisiin mittaustuloksiin. Näin saadaan tietoa mahdollisista luonnon muutoksista. Ekokem tutkii mm. alueen pohja- ja pintavesien laatua, kasvistoa (jäkälät, sienet, marjat ja viljakasvit) ja lunta. Kansanterveyslaitos on tutkinut myös lähialueen asukkaiden terveyden ja tehtaan vaikutuksen asukkaiden viihtyvyyteen.