Yhden jäte – toisen raaka-aine

Ympäristömyönteinen toimija pyrkii, jo kannattavuussyistäkin, mahdollisuuksien mukaan valitsemaan raaka-aineet siten, että niiden hankinta ja kuljetus kuluttavat mahdollisimman vähän ympäristöä ja joiden jalostaminen pakatuiksi tuotteiksi aiheuttaa mahdollisimman vähän jätettä ja hyödyttömiä sivutuotteita. Tämä rohkaisee toimijaa myös hyödyntämään toiminnassa syntyviä sivuvirtoja, kuten heraa, kaupallisiksi tuotteiksi ajatuksella "yhden jäte – toisen raaka-aine".

Kierrättäminen sopii hyvin tähän päivään. Kierrättämisen edellytyksenä on materiaalien lajittelu.  Erilaisten materiaalien sekoittaminen toisiinsa vaikeuttaa kierrätystä​