Ympäristön huomioiminen lisää kustannuksia – vai lisääkö?

Säästöt ovat usein konkreettisia. Yritys ostaa vähemmän raaka-aineita. Jätevesien ja jätteiden määrä laskee ja niiden käsittely maksaa vähemmän. Sähkölasku pienenee, kun yritys säästää energiaa. Uusi tekniikka on tehokkaampaa ja vähemmällä panostuksella saadaan enemmän aikaiseksi.

Ympäristönsuojelu on myös yritykselle halvempaa kuin sen laiminlyönti. Vahinkojen korjaaminen, esimerkiksi maaperän puhdistus voi maksaa tuhansia euroja.

Aloittaakseen jalostustoiminnan, yritys saattaa tarvita luvan ennen kuin se voi rakentaa laitoksen ja aloittaa toimintansa. Ympäristöasioissa yrityksen toimintaa ohjaavat ja valvovat kunnan ympäristönsuojelu- ja terveysviranomaiset, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristöministeriö.​