HAMIn hankkeet

Hankkeet

HAMI on mukana useissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa.

DigiVälkky –hanke

Hämeen ammatti-instituutti toimii osatoteuttajana hankkeessa.
Hankkeen toteutusaika: 14.12.2015-31.12.2017
Tavoitteet: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen ja verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta.
https://www.kktavastia.fi/projektit/kehittamisprojektit/digivalkky/

Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi –hanke

Hämeen ammatti-instituutti toimii osatoteuttajana hankkeessa.
Hankkeen toteutusaika: 17.6.2015 - 31.12.2016
Tavoitteet: Läpäisyn edistäminen ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen tehostetun opinto-ohjauksen avulla sekä tukea yksilöllisten tutkinnon suorittamistapojen toteuttamiseen. Hanke on päättynyt.
https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Hankkeet/Kehittamishankkeet/Ohjaten-yksilolliseksi-osaajaksi

Opelix

Hanke tarjoaa täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle. Lisätietoja http://opelix.wikispaces.com.  Hanke on päättynyt.

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voi helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin. Lisätietoja www.virtuaali.info

Pienmeijereiden kasvun edellytykset

Tavoitteena on helpottaa uusien pienmeijereiden syntymistä sekä tehostaa olemassa olevien yritysten tuotantovolyymiä ja parantaa niiden kannattavuutta sekä lisätä alan lainsäädäntöjen, luomu​maidon ​jalostuksen ja valvonnan tuntemusta.

Somepedia-hanke

​Somepedia on Ammattiopisto Tavastian, Forssan ammatti-instituutinKiipulan ammattiopiston ja HAMIn yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tehostaa valmistumista ammatillisista opinnoista. Hanke ylläpitää sivustoa www.valmistun.info/ Hanke on päättynyt.

HOPE osk, pedagoginen osuuskunta

Pedagogisen osuuskunnan tavoitteena on oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen. Hanke on päättynyt.

Työelämäyhteistyö liikenneopettajan erikoisammattitutkinnossa (TLEAT)

Lisätään työelämän tietoisuutta näyttötutkintojärjestelmästä - uudesta LEATista - näyttötutkinnon perusteista ja ammattitaitovaatimuksista. Järjestetään valmistavan koulutuksen kehittämisseminaareja ja työpajoja työelämäyhteistyön vahvistamiseksi.  Hanke on päättynyt.