Oppia ikä kaikki

​​​

HAMIn johtokunta

​​Johtokunta seuraa opetuksen laatua ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.

HAMIn johtokunta:

 1. vastaa koulutuksen järjestäjälle toisen asteen koulutukselle asetettujen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä koulutuksen järjestäjän toimivaltaan kuuluvien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta
 2. päättää ammatti-instituutin aloituspaikkojen kohdentamisesta koulutusohjelmille
 3. asettaa ammatti-instituutin monijäseniset toimielimet
 4. hyväksyy laadunhallintajärjestelmään kuuluvan suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta tutkinto- tai koulutuskohtaisesti
 5. päättää tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti
 6. päättää muun ammatillisen koulutuksen sisällöstä, toteuttamisesta ja laajuudesta
 7. päättää opiskelijoilta perittävien kohtuullisten opiskelumaksujen perusteista
 8. päättää työnantajalle maksettavien koulutuskorvausten perusteista
 9. hyväksyy opetuksen ja koulutuksen toteuttamista koskevat säännöt
 10. päättää opiskelijahuollon järjestämistavoista
 11. määrää kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön järjestämistavan
 12. määrittelee tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä ja hyväksyy ohjeet arkaluontoisten tietojen käsittelystä
 13. päättää opiskelijavalinnan yhteydessä mahdollisesti järjestettävistä valintakokeista
 14. hyväksyy suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä valvoo sen toimeenpanoa ja noudattamista
 15. hyväksyy suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä
 16. hyväksyy suunnitelman, joka koskee opiskelijan hallussa olevien tavaroiden tarkastamista tai takavarikointia ja ohjeistaa toimenpiteiden käytön
 17. hyväksyy oppilaitoksessa sovellettavat järjestyssäännöt
 18. hyväksyy opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt
 19. päättää asuntolapaikan myöntämisen perusteista
 20. huolehtii, että oppilaitoksella on opiskelijakunta
 21. päättää opetusta tukevan palvelu- ja tuotantotoiminnan järjestämisestä
 22. päättää tilauskoulutuksen järjestämisestä ja opiskelijoilta perittävien kustannukset kattavien maksujen perusteista
 23. seuraa ja arvioi opetuksen ja aluekehityksen tuloksellisuutta ja laatua sekä ennakoi toimialueensa ja koulutusalojensa osaamistarpeita
 24. seuraa ja arvioi eettisten periaatteiden ja hyvän hallintotavan noudattamista
 25. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta
 26. raportoi toiminnan tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta koulutuksen järjestäjälle.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii HAMIn rehtori. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Opiskelijajäsenen toimikausi päättyy hänen valmistuttuaan oppilaitoksesta, jolloin tilalle valitaan vaalilla uusi opiskelijajäsen ja tämän varahenkilö.

Päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden edustajat valitaan vaaleilla. Hamk Oy:n sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat valitsee Hami Oy:n hallitus.

Kauden 1.1.2017-31.12.2020 johtokunnan jäsenet ovat:

​Puheenjohtaja​Tarja Hovila
​HAMI
​Opettajien edustaja​Ari-Pekka Nieminen

​HAMI Liikenneopetuskeskus

​VarajäsenJuha Mäkelä
HAMI Evo
​Muun henkilökunnan edustajaHeini Mäkinen​HAMI Liikenneopetuskeskus
​Varajäsen​-
​Muun johdon edustaja​Mona-Anitta Riihimäki
​HAMK Biotalous
​Varajäsen​Heikki Peltoniemi​HAMK Lepaa
​Elinkeinoelämän edustajaJyri Lammela ​Valio Oy
​Varajäsen​Anssi Koskela​Viherpojat Oy
​Muun työelämän edustaja​Päivi Meronen​ProAgria Etelä-Suomi ry
​Varajäsen​Arto Laine​Maatilayrittäjä
OpiskelijaedustajaEmilia LeväniemiHAMI Sairio
​Varajäsen​Pasi Laakso
​HAMI Evo
​Esittelijä​​Pirjo Kaitala​HAMI
​​Pöytäkirjanpitäjä​Liisa Siivola​​HAMI

 

Päivitetty 2.8.2018