Oppia ikä kaikki

​​​

HAMIn johtokunta

​​Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelmat, seuraa opetuksen laatua ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.

HAMIn johtokunnan tehtävät ovat:

 1. vastaa koulutuksen järjestäjälle toisen asteen koulutukselle asetettujen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä koulutuksen järjestäjän toimivaltaan kuuluvien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta
 2. päättää ammatti-instituutin aloituspaikkojen kohdentamisesta koulutusohjelmille
 3. asettaa ammatti-instituutin monijäseniset toimielimet
 4. hyväksyy opetuksen ja koulutuksen toteuttamista koskevat säännöt
 5. hyväksyy opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet
 6. määrää kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön järjestämistavan
 7. hyväksyy ohjeet arkaluontoisten tietojen käsittelystä
 8. hyväksyy valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat
 9. toimii ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavana toimielimenä
 10. päättää opiskelijavalinnan yhteydessä mahdollisesti järjestettävistä valintakokeista
 11. hyväksyy suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä valvoo sen toimeenpanoa ja noudattamista
 12. hyväksyy oppilaitoksessa sovellettavat järjestyssäännöt
 13. seuraa ja arvioi opetuksen ja aluekehityksen tuloksellisuutta ja laatua
 14. seuraa ja arvioi eettisten periaatteiden ja hyvän hallintotavan noudattamista
 15. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta
 16. raportoi toiminnan tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta koulutuksen järjestäjälle.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii HAMIn rehtori. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Opiskelijajäsenen toimikausi päättyy hänen valmistuttuaan oppilaitoksesta, jolloin tilalle valitaan vaalilla uusi opiskelijajäsen ja tämän varahenkilö.

Päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden edustajat valitaan vaaleilla. Hamk Oy:n sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat valitsee Hami Oy:n hallitus.

Kauden 1.1.2017-31.12.2020 johtokunnan jäsenet ovat:

​Puheenjohtaja​Ari Mikkola​HAMI
​Opettajien edustaja​Ari-Pekka Nieminen

​HAMI Liikenneopetuskeskus

​VarajäsenJuha Mäkelä
HAMI Evo
​Muun henkilökunnan edustajaHeini Mäkinen​HAMI Liikenneopetuskeskus
​Varajäsen​-
​Muun johdon edustaja​-
​Varajäsen​Heikki Peltoniemi​HAMK Lepaa
​Elinkeinoelämän edustajaJyri Lammela ​Valio Oy
​Varajäsen​Anssi Koskela​Viherpojat Oy
​Muun työelämän edustaja​Päivi Meronen​ProAgria Etelä-Suomi ry
​Varajäsen​Arto Laine​Maatilayrittäjä
OpiskelijaedustajaEmilia LeväniemiHAMI Sairio
​Varajäsen​Pasi Laakso
​HAMI Evo
​Esittelijä​​Pirjo Kaitala​HAMI
​​Pöytäkirjanpitäjä​Liisa Siivola​​HAMI