HAMIn opiskelijalautakunta
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Opiskelijalautakunta

​​

HAMIn opiskelijalautakunta

Opiskelijalautakunta päättää mm. opiskeluoikeuksien perumisesta, opiskelijan erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä.

​Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) määrittelee, että opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. HAMIn johtoryhmän nimittämä Opiskelijalautakunta on tämä lain määrittelemä toimielin.

Lautakunnan muodostavat HAMIn rehtori (puheenjohtaja), opiskelijahuollon edustaja, opettajien edustaja, työelämän edustaja sekä opiskelijoiden edustaja. Opiskelijoita edustavan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Työssäoppimispaikan edustaja nimetään tapauskohtaisesti erikseen.