Koko organisaatio samassa veneessä

HAMIn organisaatio

HAMI toimii HAMKin yhteydessä. HAMI järjestää ajanmukaista ammatillista koulutusta ja tekee siihen liittyvää kehittämistoimintaa.

Visio

HAMIssa ainutlaatuisella yhteistyöllä joustavasti oppien kohti tulevaisuuden ammattia ja yrittäjyyttä.

Toimintaa ohjaavat arvot

HAMIn tehtävänä on edistää osaamista, uusien yritysten syntymistä ja yritysten sukupolvenvaihdoksia korkeatasoisen ja ajanmukaisen ammatillisen koulutuksen sekä siihen liittyvän kehittämistoiminnan kautta. Toiminnassa korostuvat käytännönläheisyys, kestävä kehitys ja niitä tukevat ajanmukaiset oppimisympäristöt.

Toimintakulttuurissa pyritään luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriin. Innovatiivisuus ja kehityshakuisuus, asiakaslähtöisyys, keskinäinen kunnioitus ja arvostus, tuloksellisuus sekä jatkuva yhdessä oppiminen ovat HAMIn toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja.

Toimintojen kehittämisen strategisena perustana ovat koulutuksen ja opetuksen korkea laatu, työelämän tarpeisiin vastaava asiakaslähtöiset koulutuspalvelut ja terve talous.

Strategia

HAMI-strategia, hyväksytty Hämeen ammatti-instituutin johtokunnan kokouksessa 17.6.2016

Organisaatio

 HAMIoy-organisaatio-07112017.PNG

Ylläpitäjä

Hämeen ammatti-instituutin ylläpitäjänä toimii  Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiö. Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii Pertti Puusaari.  

HAMIn johtokunta

Johtokunta muodostuu päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden, muun johdon sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajista. Jäsenet valitaan vaaleilla, toimikausi on neljä vuotta. Muun johdon sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat valitsee pääjohtajan esittelystä yhtymähallitus. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii HAMIn rehtori.

HAMIn rehtori

Rehtorina toimii Tarja Hovila.

Kehittämispäällikkö

Kehittämispäällikkönä toimii Pirjo Kaitala.

Koulutusohjelmapäälliköt

Koulutusohjelmapäälliköinä toimivat Antti Tiilola (Metsätalous, Evo), Jari Latva-Koivisto (Meijeriala sekä Liha-ala, Sairio), Outi Vahtila (Maatilatalous, Mustiala), Soile Viljakka (Matkailupalvelut, Puutarhatuotanto sekä Viherala, Lepaa), Pekka Ahlgren (Liikenneopetuskeskus, Riihimäki) ja Pia-Maria Haltia (Johtaminen ja esimiestyö, Hämeenlinna).

Tukipalvelut

Mm. opiskelijapalvelut, viestintäpalvelut, tietohallinto sekä kirjasto- ja tietopalvelut.​