Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisessa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan hänen tarpeitaan vastaava koulutuspolku ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan

  • suoritettava tutkinto, osaamisala ja tutkinnon osat
  • tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
  • tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat, sisällöt ja ajoitus
  • osaamisen kehittyminen (palaute osaamisen kehittymisestä) ja osoittaminen (osaamisen osoittaminen näytössä)
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sisältäen oppimisvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) ja erityinen tuki.

Hämeen ammatti-instituutti vastaa siitä, että osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan ja että sitä päivitetään tarpeen mukaisesti. Suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Työpaikan edustaja osallistuu suunnitelman laatimiseen niiltä osin, kun koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena taikka osaaminen osoitetaan työpaikalla.

 HOKS.PNG