Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Järjestämislupa ja rahoitus

Järjestämislupa ja rahoitus

Järjestämislupa

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin reformin yhteydessä. Järjestämisluvissa määritellään tutkinnot, joihin voi antaa tutkintokoulutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään OKM/36/531/2017 määritellyt Hämeen ammatti-instituutin koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen.

Tutkinnot ja koulutukset, joihin koulutuksen järjestäjällä on oikeus antaa koulutusta ja myöntää tutkintoja

Kasvatusalat

 • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Tekniikan alat

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Lihanjalostajan ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 • Lihateollisuuden ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Maidonjalostajan ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Meijeriteollisuuden ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Lihantarkastuksen ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 1.8.2018 lukien
 • Viinintuotannon ammattitutkinto 31.7.2018 asti
 • Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

 • Maatalousalan perustutkinto
 • Metsäalan perustutkinto, lukuun ottamatta: 1588 Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Puutarhatalouden perustutkinto 31.7.2018 asti
 • Puutarha-alan perustutkinto 1.8.2018 lukien
 • Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Puutarha-alan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Metsäalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Metsäalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Puutarha-alan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Opetus- ja tutkintokieli on suomi

Tutkintokieli on em. opetuskielen lisäksi ruotsi seuraavissa tutkinnoissa:

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 • Lihanjalostajan ammattitutkinto
 • Lihantarkastuksen ammattitutkinto
 • Lihateollisuuden ammattitutkinto
 • Maidonjalostajan ammattitutkinto
 • Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
 • Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
 • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

 

Rahoitus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu painottamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitus muodostuu seuraavasti:

 • perusrahoitus (opiskelijavuodet)
 • suoritusrahoitus (tutkinnot ja tutkinnon osat)
 • vaikuttavuusrahoitus (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot)
 • strategiarahoitus.

Koulutuksen järjestäjälle myönnetään vuosittain ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus laskennallisin perustein. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

rahoitus.PNG

Kuva: http://minedu.fi/rahoituksen-uudistus