Opiskelijavalinta

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelijavalintoihin. Tutkintokoulutukseen on mahdollista hakeutua ympäri vuoden.

Yhteishaku

Valtakunnallinen hakumenettely ammatilliseen perustutkintokoulutukseen järjestetään yhteishakuna kerran vuodessa keväisin Opintopolku.fi -palvelun kautta. Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen (VALMA) päättäville nuorille sekä ilman aiempaa tutkintoa oleville. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yhteishaun valintaperusteet.

Yhteishaun päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet ohjataan hakemaan koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen ympäri vuoden. Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista ja hakuajoista. Tiedot Hämeen ammatti-instituutin hakuajoista julkaistaan tutkintokohtaisesti www-sivuilla. 

Jatkuvan haun kautta voi hakea tutkintoon tähtäävään koulutukseen tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Sen kautta koulutukseen voivat hakeutua mm.:

  • hakijat, joilla on jo jokin aiempi tutkinto
  • työelämässä osaamista hankkineet
  • alaa vaihtavat
  • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat
  • yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet

Jatkuva haku toteutetaan Opintopolku.fi -palvelun kautta.