Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Tutkinnon perusteet ja tutkintokoulutus

Tutkinnon perusteet ja tutkintokoulutus

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö vahvistaa suomalaista ammattiosaamista. Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan.

Yksilöllisiin osaamistarpeisiin voidaan jatkossa vastata joustavasti tutkintojen, niiden osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla. Opiskelu voi tapahtua niin oppilaitosten oppimisympäristöissä, työpaikoilla kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Tutkintorakenne ja tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Kaikki opiskelevat samalla tavalla ja osaaminen osoitetaan näytössä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat jatkossakin tarkoitettu tutkinnoiksi, joita suorittavat jo työelämässä olleet henkilöt.

Tutkintorakenne muuttuu vuoteen 2019 mennessä siten, että tutkintoja on jatkossa 164 aiemman 351 tutkinnon sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjontaan tulee uusia nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja ja samalla nykyisiä toisinaan hyvinkin kapea-alaisia tutkintoja katoaa. Uusiin tutkintoihin sisällytetään nykyisten tutkintojen osaaminen siten, kuin työelämässä sille on tarvetta. Uudet tutkinnot tarjoavat laaja-alaisemmin erilaisia valinnan mahdollisuuksia suunnata osaamista työelämän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kaikki tutkintojen perusteet uudistetaan 1.1.2019 mennessä. Kaikkiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tulee uudistuksen myötä laajuudet osaamispisteinä.

Hämeen ammatti-instituutissa tutkinnot muuttuvat 1.1.2018 alkaen seuraavasti:

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon uudet tutkinnon perusteet (180 osp) otetaan käyttöön

Hämeen ammatti-instituutissa tutkintorakenne muuttuu 1.8.2018 alkaen seuraavasti:

Puutarhatalouden perustutkinto muuttuu puutarha-alan perustutkinnoksi. 

Elintarvikealan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat 

 • elintarvikejalostajan ammattitutkinto
 • elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 • elintarvikealan erikoisammattitutkinto

31.7.2018 poistuvat tutkinnot ovat:

 • elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 • lihanjalostuksen ammattitutkinto
 • lihantarkastuksen ammattitutkinto
 • lihateollisuuden ammattitutkinto
 • maidonjalostuksen ammattitutkinto
 • meijeriteollisuuden ammattitutkinto
 • viinintuotannon ammattitutkinto
 • elintarviketeollisuuden erikoisammattitutkinto 

 

Uudistuvat tutkinnon perusteet

Kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2018. Yhteiset tutkinnon osat ja ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat muuttuvat kaikissa tutkinnon perusteissa. Vapaasti valittavat tutkinnon osat poistuvat ja vastaava valinnaisuus sijoitetaan ammatillisten valinnaisten osien yhteyteen.

Jatkossa on vain yksi tapa suorittaa tutkinto, mikä merkitsee sitä, että kustakin perustutkinnosta on jatkossa vain yksi tutkinnon peruste.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuvat asteittain siten, että osa tulee voimaan 1.1.2018, osa 1.8.2018 ja loput uusien tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.1.2019. Lisäksi kaikkiin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin lisätään tutkinnon osien osaamispisteet vuoden 2019 alkuun mennessä.

Vuonna 2017 tai sitä ennen ammatilliset opinnot aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän aloitti opintonsa. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti. Opiskelija jatkaa opintojaan hänelle jo laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Halutessaan voi aiemmin ammatilliset opinnot aloittanut opiskelija siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.


Perustutkinnot

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko muuttuu kolmiportaisesta (1–3) viisiportaiseksi (1–5).

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). 

1.8.2018 alkaen perustutkinnon rakenne on seuraava (luonnos):

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp = pakolliset 26 osp + valinnaiset 9 osp

​Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
​pakolliset
valinnaiset
​Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, myös S2
​4 osp
​3 osp
​Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä
​1 osp
​3 osp
​Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
​3 osp
​3 osp
​Toiminta digitaalisessa ympäristössä
​2 osp
​3 osp
​Taide ja luova ilmaisu
​1 osp
​3 osp
​Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
​Matetiikka ja matematiikan soveltaminen
​4 osp
​3 osp
​Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
​2 osp
​3 osp
​Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen


​Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
​2 osp
​3 osp
​Työelämässä toimiminen
​2 osp
​3 osp
​Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
​1 osp
​0 osp
​Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
​1 osp
​0 osp
​Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
​2 osp
​3 osp
​Kestävän kehityksen edistäminen
​1 osp
​3 osp
Yhteensä
​26 osp
valitaan 9 osp

 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset, osaamisaloittain eriytyvät ja valinnaiset tutkinnon osat

Paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Yhteisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa 15 osp

 • huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, 5-15 osp
 • yhteisten tutkinnon osien osa-alueet tai lukio-opinnot tai muut jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot, 1-25 osp


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan nykyiseen tapaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammattitutkintojen laajuus on 120,150 tai 180 osp.

Erikoisammattitutkintojen laajuus on 160,180 tai 210 osp.

Jatko-opintokelpoisuus

Kaikki ammatilliset tutkinnot tuottavat myös jatkossa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 

Sivu päivitetty 17.1.2018