Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa opiskelija hankkii tutkinnon perusteiden mukaista osaamista tekemällä käytännön työtehtäviä.

Koulutustyöpaikalla on oltava käytettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja näyttöjen järjestämisen kannalta:

  1. riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
  2. tarpeelliset työvälineet
  3. ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta voidaan nimetä opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuvaa koulutusta. Koulutussopimukset ja oppisopimukset voivat vaihdella opiskelijan koulutuksen aikana.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta tehdään määräaikainen kirjallinen koulutussopimus. Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa, myöskään työpaikalle ei makseta koulutuskorvausta. 

Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa kerrallaan ja siihen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen. Opiskelijaa saa työpaikalla ohjausta ja tukea sekä työpaikkaohjaajilta että koulutuksen järjestäjän nimeämältä vastuulliselta ohjaajalta.

Oppisopimus

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen kirjallinen määräaikainen työsopimus, jossa opiskelijan viikoittainen työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia. Opiskelijalle maksetaan tältä ajalta palkkaa ja työnantajalle koulutuskorvausta. Oppisopimuskoulutus edellyttää työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.