Lepaalle kutsutaan viher-, golf- ja puutarha-alan työnantajia, Mustialaan maaseudun ja kestävän kehityksen työnantajia sekä Visamäkeen meijerialan työnantajia. Evon työelämäpäivä järjestetään syksyllä.

Päivien ohjelmissa kuullaan ajankohtaiskatsauksia opiskelusta, täydennyskoulutuksesta ja työelämän osaamistarpeista. Työnantajia kannustetaan tuomaan tilaisuuksiin esittelyständejään ja sekä käyttämään tietoiskupuheenvuoroja alan työtehtävistä, harjoittelumahdollisuuksista sekä opinnäytetyöaiheista. Päivien keskeinen teema on kertoa, mitä työtä ja millaisia tehtäviä on tarjolla.

Päivät on osa ESR-rahoitteista Opiskelijan työelämäyhteydet kuntoon -hanketta. Järjestelyistä vastaavat HAMKin biotalouden ja HAMIn koulutusohjelmat sekä täydennyskoulutus.

Lisätietoja: projektipäällikkö Minna Palos, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Työelämäpäivien ohjelmat »