Hämeen ammatti-instituutissa käynnistyy seuraava johtamisen erikoisammattitutkinnon toteutus huhtikuussa. Koulutuksen ilmoittautumisaika päättyy 8.4.2016.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana kaikki tekeminen liittyy omaan työhön ja omaan esimiestoimintaan ja näiden molempien kehittämiseen. Koulutuksessa teemoina on mm. strategian, talouden, henkilöstön, asiakkuuksien ja prosessien johtaminen sekä oman johtamistoiminnan kehittäminen. Tutkinto suoritetaan käytännön johtamistyössä omissa työtehtävissä.

Lisätiedot: www.hami.fi