Muutoksella pyritään tarjoamaan hakijoille tietoa entistä selkeämmin ja käyttäjälähtöisemmin. Sivujen sisällöt on jäsennetty uudella tavalla mm. käyttötilastoista saatujen tietojen pohjalta. Sivujen määrää on karsittu reippaasti: päällekkäisiä tietoja on yhdistetty ja tarpeettomia sisältöjä poistettu. Kaikki tekstit ja kuvat on päivitetty.

Käyttöliittymä ja ilme on muutettu moderneiksi. Sivusto toimii mahdollisimman responsiivisesti eli se pyrkii tunnistamaan käyttäjän päätelaitteen (kännykkä, tabletti, tietokone) ja esittämään sisällön näytön koon mukaan. Sivustolle tuodaan aineistoa myös muista palveluista, esim. Facebookista ja YouTubesta.

Lisätiedot: verkkoviestintäpäällikkö Lotta Linko, lotta.linko (at) hamk.fi

Anna palautetta sivustosta