Sivulla näkyvät niiden tutkinnon suorittaneiden nimet, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen. ​

Elintarvikealan perustutk​​into

Huittari Elina
Jokiranta Noora
Laitila Iina
Ristimäki Tuomas
Ruhtinas Christa
Ryhänen Selina
Suvanto Heljä
Ylikotila Ida

Maatalousalan perustutki​​nto

Björkman Mikko
Linna Atso
Lämsä Ville
Nikula Patrik
Nummiluikki Teemu
Penttinen Petteri
Ruohonen Toni
Tuomisto Santeri

Puutarhatalouden perustutkinto, ​puutarhuri

Aava Aino
Bärling, Lotta
Peltotalo, Aleksi
Saari, Marjo
Saastamoinen, Mari
Sahanen, Eemeli
von Bonsdorff, Niklas

Onnea kaikille valmistuneille!​