Metsämestarin erikoisammattitutkinto on alan ammattilaisille tarkoitettua täydennyskoulutusta. Hakuaika koulutukseen päättyy 12.9.2014.

Metsämestari osaa tehdä monenlaisia metsäalan työtehtäviä metsänhoidosta puunkorjuuseen. Hän voi toimia esimerkiksi työnjohtajana tai työnopastajana, neuvoa asiakkaita ja ohjata työryhmiä metsäalan töissä. Tutkinnon suorittanut pystyy työskentelemään erikoisosaamista vaativissa kohteissa, kuten taajama-alueilla, puistometsissä ja myrskytuhometsissä.

Opintojen keskeistä sisältöä on metsäluonnonhoito, työn suunnittelu ja toteutus, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot sekä metsien käsittely. Vapaasti valittavassa tutkinnon osassa voi perehtyä metsien monikäyttöön, metsätalouden ja monikäytön kuljetuskaluston käyttöön ja huoltoon tai metsäsuunnitteluun. Lisäksi vapaaehtoiseksi tutkinnon osaksi voi valita Ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys -kokonaisuuden.

Metsämestarin erikoisammattitutkinto on alan ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta.  Koulutus on lähi- ja etäopiskelua. Opetus on hyvin käytännönläheistä, ja opiskelun aikana työskennellään useissa erilaisissa työkohteissa.

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja on laajuudeltaan 30 opintoviikkoa. Metsämestarin erikoisammattitutkinto suoritetaan näytöin, jotka voi antaa joko valmistavan koulutuksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Jyrki Haavisto, p. (03) 646 5360 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lue lisää »