​Evon metsäpäivät on alakouluille suunnattu metsäkasvatustapahtuma, jonka tavoitteena on tutustuttaa lapset metsien käyttöön sekä vahvistaa lasten suhdetta metsään. Evon metsäpäiville osallistuu n. 400 lasta kumpanakin päivänä. Tapahtuma alkaa molempina päivinä klo 9.00 ja päättyy klo 14.00.

Tapahtuma sisältää eri ikäryhmille suunnitellut metsä tutuksi -polut sekä kiinteitä rasteja, joilla tutustutaan metsäalan ammatteihin sekä metsien merkitykseen metsätalouden, virkistyksen ja luontoarvojen näkökulmasta. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset, Hämeenlinnan seudun ja Tuuloksen 4H-yhdistykset sekä Metsähallitus osallistuvat tapahtuman sisällön tuottamiseen omilla rasteillaan.

Evon metsäpäivistä vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutus yhdessä Hämeen ammatti-instituutin metsäalan kanssa. Tapahtuma toteutetaan osana metsäalan koulutusta. Esimerkiksi syksyllä 2015 aloittaneet metsätalousinsinööriopiskelijat toimivat tapahtumassa lapsiryhmien oppaina.

Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys, Tuuloksen 4H-yhdistys, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen Metsäsäätiö.

Tapahtumaan on opastus 53-tien varresta, kun lähestytään HAMKin Evon yksikköä.

evo_metsapaivat.jpg

Lisätietoa osoitteesta www.hamk.fi/evonmetsapaivat.

Tapahtumaan saapuvien median edustajien toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen Lauri Värrille (040 525 5794), joka vastaa myös mahdollisiin lisäkysymyksiin tapahtumaan liittyen.