Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, työssäoppimisesta sekä ammattiosaamisen näytöistä. Viikon pituisia lähiopetusjaksoja pidetään noin kerran kuukaudessa. ​

Opinnoissa keskitytään viheralueiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Koulutuksen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa Lepaalla ja valmistua edelleen hortonomiksi (amk). Hakuaika on 1.10. – 14.11.2014 ja itse koulutus alkaa tammikuussa 2015.

Lisätiedot:

koulutusohjelmapäällikkö Helena Salomaa, puh. (03) 6465 202 tai 040 8417 028

helena.salomaa@hamk.fi

Hakuohjeet ja -lomakkeet: www.hami.fi