​Hämeen ammatti-instituutissa on alkanut hakuaika kolmeen koulutukseen. Viinintuotannon ammattitutkintoa opiskellaan Lepaalla ja Mustialassa, golfkentänhoitajan ammattitutkintoa Lepaalla ja metsäalan perustutkintoa Evolla.

Tilaviinituotantoon erikoistuneita osaajia​

Viinintuotannon ammattitutkinnossa voi suuntautua joko tilaviiniyrittäjäksi tai viinitilan työntekijäksi. Tilaviinituotantoon erikoistunut osaaja tuottaa ja myy tilaviinituotteita ja alan oheispalveluja, esimerkiksi matkailua. Viinituotannon ammattilaisilla on vankka tietämys alan lainsäädännöstä ja valmisteverotuksesta sekä niiden vaikutuksesta elinkeinoon.

Koulutuksessa perehdytään hedelmäviinin ja muiden hedelmäpohjaisten alkoholijuomien valmistukseen, markkinointiin ja yritystoimintaan. Monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetuksesta Mustialan ja Lepaan kampuksilla 3–4 päivänä kuukaudessa, etäopiskelusta sekä opintoretkistä ja yritysvierailuista. Koulutukseen voidaan sisällyttää työssä oppimista eri viinitiloilla tai muissa alkoholijuomien tuotantolaitoksissa.

Tilaviini- ja pienpanimokoulutusta on järjestetty Hämeen ammatti-instituutissa jo lähes 20 vuotta. Ammattimaiseen tuotantoon suunnitellut tilat ja laitteet antavat hyvät lähtökohdat opintoihin sekä näkökulmaa tilaviiniyrittäjänä toimimiseen. Hedelmä- ja marjapohjaisia alkoholijuomia tuotetaan Lepaalla vuosittain noin 15 000 litraa. Hakuaika koulutukseen päättyy 30.8.2015. Koulutus alkaa syyskuussa 2015.

Golfkentänhoitajaksi Lepaalta​

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto on suunnattu golfkentillä työssä oleville tai golfkentänhoitajaksi aikoville henkilölle. Ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: nurmipintojen hoito, golfkentän pelikuntoon saattaminen sekä rakentaminen ja peruskorjaus. Koulutukseen sisältyy kasvinsuojelun erityistutkinnon ja tulityökortin suorittaminen. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös green card sekä työturvallisuuskortti.

Lähijaksot ajoittuvat syys-huhtikuulle ja ovat 3-5 päivän mittaisia. Kesällä opiskelijat voivat olla normaalissa työsuhteessa golfkentällä. Etäjaksoilla opiskellaan verkon avulla. Lepaalla on 9-reikäinen golfkenttä, joka toimii myös koulutus- ja tutkimusalueena. Hakuaika koulutukseen päättyy 12.9.2015. Golfkentällä tai vastaavalla nurmialueella hankittu työkokemus luetaan koulutukseen hakeutuvalle eduksi. Koulutus alkaa syksyllä 2015.

Metsäalan aikuiskoulutusta Evolla​

Evolla on mahdollista suorittaa metsäalan perustutkinto aikuiskoulutuksena. Metsuri–metsäpalvelujen tuottajan opinnoissa erikoistutaan metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tuottamiseen.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisissa metsänhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvissä töissä. Ammatillisten perusopintojen aikana opiskelija saa perustiedot ja -taidot puuntuottamisesta, puunhankinnasta ja metsäekologiasta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät mm. luonto- ja metsästysmatkailuun sekä erikoispuiden kaatoon ja hoitoon. Valinnaisia aineita ovat mm. metsätraktoreiden käyttö, metsäenergia ja puun jatkojalostus.

Opintojen kesto riippuu opiskelijan aiemmista opinnoista ja työssä hankitusta osaamisesta. Yleensä tutkinto suoritetaan 2–3 vuodessa. Opinnot koostuvat lähijaksoista ja itsenäisestä etäopiskelusta. Lähijaksoja Evolla järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaista lauantaihin (muutamat myös torstaista lauantaihin). Lähijaksoilla ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia. Hakuaika koulutukseen päättyy 16.8.2015. Koulutus alkaa syyskuussa 2015.

Lisätiedot, hakuohjeet ja -lomakkeet Hämeen ammatti-instituutin verkkosivuilla: www.hami.fi