Tutkinnon perusteet ovat luettavissa osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus​. Viinintuotannon ammattitutkinnon perusteita 2016 ei julkaista painettuina. 

Muutoksilla pyritään vastaamaan alkoholijuoma-alan pientuottajien muuttuneisiin tarpeisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön.  Pienpanimoiden määrä on viime vuosina ollut voimakkaassa kasvussa. Myös uusia pientislaamoja on perustettu, ja niitä on suunnitteilla. Pienpanimobuumin myötä myös pelkästään esim. siiderin valmistukseen keskittyviä tilaviinituottajia on tulossa tai tullut alalle. Alkoholijuomien pientuottajan on tuotantosuuntauksesta huolimatta oltava todellinen moniosaaja. Kattavan prosessiosaamisen lisäksi hänen on hallittava myös alkoholilainsäädäntö, hygieniasäädökset, raportointivaatimukset, viranomaisyhteistyö ja ympäristöasiat. Kovassa kilpailutilanteessa ja haastavassa toimintaympäristössä menestyksekkäästi toimiminen vaatii myös vankkaa kaupallista osaamista, verkostoitumistaitoja, asiakaslähtöisten ja innovatiivisten tuotteiden sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. 

Jatkossa viinintuotannon ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Työntekijän ja tilaviiniyrittäjän osaamisalat poistuvat. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on tilaviinien valmistaminen. Valinnaisena tutkinnon osana suorittaja voi valita myös tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai jonkin seuraavista:

  • • hiilihapollisten alkoholijuomien valmistaminen
  • tisleiden ja liköörien valmistaminen
  • pienpanimo-oluiden valmistaminen
  • asiakaspalvelu ja myynti
  • yrittäjänä toimiminen alkoholijuomien valmistuksessa
  • tuotekehitys tilaviiniyrityksessä tai pienpanimossa

Tutkinnon perusteiden suurin muutos on se, että jatkossa myös pienpanimo-oluiden valmistamisen voi suorittaa osana viinintuotannon ammattitutkintoa. Aiemmin hiilihapolliset alkoholijuomat, tisleet ja liköörit sisältyivät Muut hedelmäpohjaiset alkoholijuomat -osaan. Elokuun 2016 alusta lähtien tutkinnon suorittaja voi valita, mihin näistä kolmesta haluaa keskittyä ja halutessaan suorittaa sen omana tutkinnon osanaan. Tuotekehitys kuului aiemmin mukaan hedelmäviinien tuotanto -tutkinnon osaan. Nyt tuotekehityksen painoarvoa on hieman nostettu ja tuotekehitys tilaviiniyrityksessä tai pienpanimossa on erillinen tutkinnon osa. 

Viinintuotannon ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä tislaamossa, tilaviiniyrityksessä tai pienpanimossa monipuolisissa työtehtävissä kuten esimerkiksi tuotanto-ja tuotekehitystehtävissä, asiakaspalvelutehtävissä, myynnissä ja markkinoinnissa. 

Viinintuotannon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjoaa Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikkö.

Lisätietoja:

ryhmänohjaaja Eva Palotie puh. 03 646 5227 eva.palotie@hamk.fi,  www.hamk.fi/viinitila

opetusneuvos Markku Kokkonen, Opetushallitus puh. +358 29 533 1102, markku.kokkonen@oph.fi, ​www.oph.fi/nayttotutkinnot