Koulutus on tarkoitettu liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnoissa arvioijina toimiville tai arvioijiksi ryhtyville.   Tavoitteena on perehdyttää työelämän arvioijat näyttötutkintojärjestelmään ja sitä ohjaaviin säädöksiin ja tutkinnon osan tai osien arvioinnin yleisiin periaatteisiin. Tilaisuus on maksuton

Aiheet:
- Näyttötutkintojärjestelmä
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon muodostuminen
Tutkinnon perusteet
Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit
Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma
Tutkinnon suorittamiseen liittyvät järjestelyt
Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelma
Tutkintotilaisuuden suunnitteleminen, näyttöympäristöt
Arvioijalle asetetut vaatimukset
Hyviä tutkintosuorituksen arviointiin liittyviä käytänteitä eri työyhteisöissä
Tutkintosuorituksen toteuttaminen ja arviointi
Arviointikeskustelu
Oikaisumenettely
Palkat ja palkkiot

Tilaisuuden järjestää Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus.  Koulutus pidetään  torstaina 17.11.2016 klo 9.00 – 15.30  Riihimäen kampuksella, Kaartokatu 2, Riihimäki Kouluttajana toimii Ari-Pekka Nieminen Liikenneopetuskeskuksesta.


Ilmoittautumiset 7.11.2016 mennessä: https://goo.gl/8gb5q5

Lisätiedot Ari-Pekka Nieminen 03 6463403, ari-pekka.nieminen@hamk.fi