​​Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (Lopetusasetus) mukaisen kelpoisuuden edellyttämän osaamisen osoittaminen yksinkertaistetulla menettelyllä. Lisätiedot liha-alan koulutuksen sivulla​