​Opinnoissa perehdytään työskentelyyn maatalousalalla, maaseutuyrittämiseen ja maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitamiseen. Hankittu ammattitaito näytetään aidoissa työelämän tilanteissa.

Monimuoto-opinnot koostuvat lähijaksoista oppilaitoksessa, verkko-opetuksesta, etäopiskelusta ja työssäoppimisesta. Kolmen päivän mittaisia lähiopetusjaksoja on noin kerran kuukaudessa. Lähijaksoilla teoriassa opittuja tietoja täydennetään käytännön työympäristöissä. Näistä uusin on opetusnavetta, joka on eristämätön pihatto. Navetassa on yksi lypsyrobotti, lantakäytävät siivoaa puhdistusrobotti ja kuivitus on automatisoitu erillisellä kuivituslaitteella.

Mustialassa maatalousopetuksella on pitkät perinteet, se oli suomen ensimmäinen maatalousalan oppilaitos.  Tänä vuonna Mustialassa juhlitaan maatalousalan koulutuksen 175-vuotista taivalta. Nykyisin Kampusalueella toimivat Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun maatalousala.

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.hami.fi